Publicaties

Artikelen en publicaties

MVO uit het hart (blog)

HR Zone (2013, 2014, 2015)

Christendemocraat.nl 2013, 2014)

De Werkmarkt (nov. 2014)

De Werkmarkt (feb. 2014)

Bent u benieuwd naar publicaties die niet online te vinden zijn, dan bent u van harte welkom om deze per email  aan te vragen, dan stuur ik ze u graag toe.


Onderzoeken en papers

Duurzaam ondernemen en gehandicaptenbeleid  (2012)

Samen Participeren  (2013) mede schrijver namens de CDA werkgroep Participatie.

Position Paper Participatiewet (2014)

Position Paper Quotumwet; (2014) in samenwerking met John van Hal van De Have Kennisdelers

Ondernemen met een extra uitdaging (2014) in samenwerking met Marianne Dijkshoorn van Toegankelijke Locaties